Gänget har snackat om att vi måste börja synas i en bredare arena längre fram och expandera vår rörelse till att bli omfattande. Nå ut till fler människor. Jag nådde ut till Market Solutions, en digital marknadsföringsbyrå, för att få projektledning och råd om hur vi ska gå vidare.

Ja, vi hade nyss möte om hur vi ska sköta vår framtida verksamhet, eller förening, och som kassör tyckte jag att det hela såg dystert ut. Ibland får man inse, även om allt kommer ordna sig i slutändan, att man inte bara kan leva på ett gott humör och ett jävlar anamma. Driv är beundransvärt, men tyvärr inget som bringar in pengar. Av den anledningen blev en stor del av morgonens diskussion hur vi skulle expandera och nå ut till fler, och på så vis få fler föreställningar, ställa upp i mer tävlingar, generera mer inkomster.

Beslutet blev att vi helt sonika skulle överlåta det hela till experter inom området, och jag har hört mycket gott om Market Solutions – en ung marknadsföringsbyrå från Göteborg – som jag kort därefter kontaktade. De gav ett mycket professionellt intryck och jag tror nog att det ska gå vägen i fortsättningen.

Vi kom överens om att MS ska sköta projektledningen och även skissa upp en marknadsföringsplan, som vi sedan ska följa, eller beta av i samarbete med MS. Det hela lät bra för mig, en gammal körsångare utan någon större insikt i ledning och så vidare, och när jag snabbt ringde upp resten av föreningen gällande detta så blev de idogt glada. Jag tror nog att vi kommer lyckas med detta.

Nu är det bara att invänta MS och deras plan! Jag har största tilliten till ett gäng unga professionella marknadsföringsexperter, men även om det inte faller väl ut så har vi ju i alla fall försökt. Som jag nämnde, så löser sig allting i slutändan trots allt. Det måste man tillåta sig själv att tro på.