Som en frekvent uppträdare och hett eftersökt körsångare, utöver mina flitiga besök på diverse lokaler med en särskild potent och överhängande brandrisk, så har jag bestämt mig för en heta arbeten utbildning. Detta för att jag lätt ska kunna se signalerna innan en brand utbryter.

Det är svettigt rent psykiskt att uppträda i vissa lokaler ibland. Runtom i världen, för jag har ju världen som arbetsplats, så stöter man på den ena lokalen efter den andra – ibland har vi även uppträtt utomhus, och som körsångare får man tid att flanera omkring.

Det är då jag märkt av att de flesta lokaler som jag besökt inte alltid uppfyllt kraven för att hålla besökarna säkra från bränder och liknande olyckor. Skräckhistorier som att elledningar kan koppla fel och slå i brand, draperier som hänger för nära värmekällor och scenografiexperter som löper risk att tutta eld på omgivningen är bara några av farhågorna.

Det var där och då, i en dunkel lokal i Rumänien, som jag kände stundens allvar – jag behövde utbilda mig i att arbeta prevetentivt mot brandrisker. Jag satte mig raskt på ett flyg hem till Sveadala, tuggade frenetiskt på x antal tuggummin och våndades framför min laptop innan jag slutligen gjorde det som jag åkte hem för att göra – jag fixade in mig på en heta arbeten utbildning.

Heta arbeten är normalt sett inte relaterade till teatrar och liknande lokaler där körsångare kan tänkas uppträda, men efter att ha förklarat situationen till kursledaren så fick jag påbörja heta arbeten utbildningen.

Som sagt, heta arbeten handlar snarare om att förhindra brandrisker vid moment som orsakar uppvärmning eller gnistbildning. Men det finns olika sorter av certifikat, och just min heta arbeten utbildning gällde certifikatet för övervakare, alltså de som kan identifiera och stävja brandfarliga element i både moment och lokaler.

Nu är jag certifierad och har redan fått ta rollen som ansvarig för att förhindra brandolyckor vid föreställningar. Det är ett hedersamt och inspirerande ämbete! Och det gör att jag gör ännu bättre ifrån mig som körsångare.

Vad tycker ni om heta arbeten? Har ni funderat på en eventuell heta arbeten utbildning? Hör av er!